Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2021

ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ-Prowadzenie rehabilitacji dla dorosłych uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Realizacji zamówienia pn.: Prowadzenie rehabilitacji dla dorosłych uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

  1. Długa 21

32-765 Rzezawa

tel.: 14 685 85 55

Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85312500-4 – Usługi rehabilitacyjne

Więcej „ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ-Prowadzenie rehabilitacji dla dorosłych uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa””

ZAPYTANIE OFERTOWE- Przeprowadzenie warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE- Przeprowadzenie warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa””

Do góry