KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa

tel.: (14) 68-58-555