Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- KOORDYNATOR PROKEKTU

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”  została wybrana oferta złożona przez:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- KOORDYNATOR PROKEKTU”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- SPECJALISTA DS. MONITORINGU

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji specjalisty ds. kontraktów socjalnych i monitoringu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” została wybrana oferta złożona przez:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- SPECJALISTA DS. MONITORINGU”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- SPECJALISTA DS. INDYWIDUALNEJ DIAGNOZY POTRZEB

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa” została wybrana oferta złożona przez:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- SPECJALISTA DS. INDYWIDUALNEJ DIAGNOZY POTRZEB”

Trwa rekrutacja do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie zaprasza do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie RzezawaUDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Więcej „Trwa rekrutacja do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa””

Rozpoczęcie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie jest realizatorem Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do: 2021-08-31
Wartość dofinasowania projektu z UE: 763,662.50

Więcej „Rozpoczęcie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa””

Do góry