Aktualności

Trwa rekrutacja do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie zaprasza do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie RzezawaUDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Więcej „Trwa rekrutacja do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa””

Rozpoczęcie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie jest realizatorem Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa”” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do: 2021-08-31
Wartość dofinasowania projektu z UE: 763,662.50

Więcej „Rozpoczęcie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Rzezawa””

Do góry